N E W K O B A L K A N

Loading


Rrypat Trapez

Rrypat trapez (V-Belts) klasifikohen si prodhim standard dytësor dhe kanë një rol të rëndësishëm në zinxhirin tonë të prodhimit. Ne prodhojmë profile të ndryshme në bazë të standardeve ndërkombëtare, si rrypa standarde dhe rrypa industriale.

Rrypat klasike prodhohen në përputhje me standardet TS 198:2016 dhe ISO 4184 në gjerësi 8:Z/10 : A/13 : B/17 dhe 20:C/22 : -/25 : D/32 : E /40. Llojet e profilit të rripave V të rëndë janë SPZ, SPA, SPB dhe SPC. Rripat V të brezit të fuqisë të prodhuara në fabrikë ofrojnë jetëgjatësi optimale, mirëmbajtje të ulët dhe siguri të lartë operacionale.